Projecten Optimaliseren van groene golven in Haarlem

Op verschillende trajecten in de gemeente Haarlem zijn groene golven actief. Deze zorgen voor een betere afwikkeling van het (auto)verkeer tussen kruispunten. Door de jaren heen is de verkeersituatie gewijzigd waardoor verkeerskundig onderhoud gewenst is. De gemeente Haarlem heeft Movensis gevraagd een verkennend onderzoek uit te voeren naar het verbeteren van de doorstroming op enkele ‘groene golf’ routes. Daarbij hebben we ook gekeken naar verbeterpunten voor de werking van de lokale, voertuigafhankelijke regelingen.

We startten dit project met het inventariseren van klachten van weggebruikers. Waar staan weggebruikers onnodig lang te wachten en waar ervaren ze extra verliestijden? We pakken deze problemen niet alleen van achter ons bureau aan, maar gaan in dit soort situaties ook zelf actief de straat op. Door schouwingen brachten we de verkeerskundige werking en de technische staat van verschillende VRI’s in kaart. Bij verschillende VRI’s hebben we ter plekke al instellingen in de bestaande verkeerslichtenregelingen gewijzigd zodat de afwikkeling van het verkeer direct verbetert.

De resultaten hiervan verwerkten we in een Plan van Aanpak. Daarin beschrijven we welke maatregelen nodig zijn voor zowel de korte termijn als de lange termijn, wanneer VRI's vervangen worden. Daarnaast besteden we aandacht aan welke partijen hiervoor aan de slag moeten en welke samenwerkingen nodig zijn om te komen tot een succesvolle realisatie van deze verbetermaatregelen (adviseur, leverancier van de VRA, de installateur maar ook de gemeente Haarlem zelf). Tot slot hebben we ramingen opgesteld zodat er inzicht is in de hoeveelheid budget die nodig is om de maatregelen uit te voeren.

De uitvoering van een groot deel van deze maatregelen is voorzien in de periode 2019 tot en met de eerste helft van 2020. Het uiteindelijke doel? Up to date VRI’s in de gemeente Haarlem die het actuele verkeersaanbod weer beter kunnen verwerken. Met het bovenstaande onderzoek en het daaruit volgende Plan van Aanpak is hiervoor een goede start gemaakt.


Project

Opdrachtgever Gemeente Haarlem
Type VRI
Periode 2019

Meer weten?

Ronald
Ronald Koszczol
LinkedIn