Dave van Rooij

Neem contact op

LinkedIn

Neem contact op

LinkedIn

Dave van Rooij

Dave heeft Verkeerskunde gestudeerd aan de NHTV te Breda. Na zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in verkeersregeltechniek. Hierbij heeft Dave ervaring op het gehele traject vanaf studie- tot en met realisatiefasen en oplevering van VRI’s. Verder is Dave goed bekend met alle raakvlakken welke komen kijken bij de realisatie en reconstructies van VRI’s, ook in samenhang met civieltechnische reconstructies en verkeersfaseringen.