De kracht van VRI’s optimaliseren met VISSIM

Bij de uitvoering van de VRI projecten van de afgelopen jaren hebben we ervaren dat het vooraf uitvoeren van een microsimulatie met behulp van het softwarepakket VISSIM grote meerwaarde biedt. ­­Maar waarom is dit gebleken? Tijd om daar iets over uit te leggen.­­­

De voordelen van een dergelijke microsimulatie zijn onder andere het vooraf goed kunnen testen van nieuwe regelapplicaties. Daarnaast kunnen mogelijke aanpassingen aan de infrastructuur worden doorgerekend om een uitspraak te doen over het oplossend vermogen van deze aanpassingen.

Vooral bij complexe verkeersknooppunten, met verkeersregeltechnische uitdagingen, hebben microsimulaties toegevoegde waarde. Een microsimulatie geeft namelijk op voorhand direct inzicht of de bedachte regelapplicaties voor de VRI’s goed presteren. Voorbeelden van complexe verkeersknooppunten zijn:

  • meerdere drukke kruispunten die relatief dicht bij elkaar liggen;
  • VRI’s met koppelingen naar spoorwegovergangen of bruggen;
  • bijzondere verkeerspleinen, zoals rotondes met verkeerslichten.

Een mooi praktijkvoorbeeld van een bijzonder verkeersplein is het Prins Bernhardplein in Zaanstad. Zie de afbeelding met de rotonde ter illustratie van dit simulatienetwerk.

Prins Bernhardplein in Zaanstad
Verkeersplein Prins Bernhardplein Zaanstad


AANPAK VAN EEN MICROSIMULATIE

De basis van een microsimulatie is het ontwerpen van een simulatienetwerk in VISSIM. Daarnaast berekenen we de drukte van iedere verkeersstroom en koppelen we de nieuwe VRI-regelapplicaties. Vervolgens worden de virtuele voertuigen, fietsers en voetgangers “losgelaten” in het simulatienetwerk. Met behulp van diverse berekeningen in VISSIM wordt bepaald hoe ieder individueel voertuig zich gedraagt.

Op deze wijze konden we voor het project Vervangen en optimaliseren VRI’s Prinsenbrug Haarlem bepalen wat de beste VRI-instellingen waren, voordat de nieuwe verkeerslichtenregelingen op straat werden geplaatst. Dit heeft ertoe geleid dat op één van de drukste en complexe punten in Haarlem de afwikkeling van het verkeer sterk is verbeterd.


VRI’s Prinsenbrug Haarlem
VRI’s Prinsenbrug Haarlem


CONTACT

Meer weten? Neem contact op met Sander Boerma via sander.boerma@movensis.nl voor meer informatie.