Projecten Verkeerskundig beheer van VRI’s

De laatste jaren ligt in Nederland sterk de nadruk op de (versnelde) realisatie van iVRI’s. Voor met name het prioriteren van (nieuwe) doelgroepen als fietsers en vrachtverkeer liggen hier mogelijkheden om het verkeer beter te regelen. Maar met het plaatsen van een iVRI is het verhaal niet klaar. Ook bij deze nieuwe generatie van VRI’s is het belangrijk om goed technisch en verkeerskundig onderhoud uit te voeren.


VERKEERSKUNDIG ONDERHOUD

Voor diverse opdrachtgevers voeren wij geregeld werkzaamheden uit om de (technische) werking van VRI’s te verbeteren. Bijvoorbeeld op trajecten waar groene golven actief zijn. Deze zorgen voor een betere afwikkeling van het (auto)verkeer tussen kruispunten. Door de jaren heen wijzigt de verkeerssituatie waardoor verkeerskundig onderhoud gewenst is. Tegelijkertijd kijken wij dan ook naar verbeterpunten voor de werking van de lokale voertuigafhankelijke regelingen.

INVENTARISATIE PROBLEMEN

We startten deze projecten in de meeste gevallen met het inventariseren van klachten van weggebruikers. Waar staan weggebruikers onnodig lang te wachten en waar ervaren ze extra verliestijden? We pakken deze problemen niet alleen vanachter ons bureau aan, maar gaan in dit soort situaties ook zelf actief de straat op. Door observaties op straat brengen we de verkeerskundige werking en de technische staat van verschillende VRI’s in kaart. Indien mogelijk optimaliseren we ter plekke al instellingen in de bestaande verkeerslichtenregelingen zodat de afwikkeling van het verkeer direct verbetert.

PLAN VAN AANPAK

De resultaten van onze werkzaamheden verwerken we in een plan van aanpak. Daarin beschrijven we welke maatregelen nodig zijn voor zowel de korte termijn als lange termijn, wanneer VRI's vervangen worden. Daarnaast besteden we aandacht aan welke partijen hiervoor aan de slag moeten en welke samenwerkingen nodig zijn om te komen tot een succesvolle realisatie van deze verbetermaatregelen (adviseur, leverancier van de verkeersregelautomaat, de installateur maar ook de rol van de wegbeheerder zelf). Tot slot stellen we ramingen op zodat er inzicht is in de hoeveelheid budget die nodig is om de maatregelen uit te voeren.

Wij zijn van mening dat bovenstaande aanpak leidt tot het up-to-date houden van de VRI’s met een optimale werking en veilige afwikkeling van het verkeer tot gevolg.

MEER WETEN

Neem gerust contact op met Ronald Koszczol.


Project

Opdrachtgever Diverse opdrachtgevers
Type VRI
Periode 2021

Meer weten?

Ronald
Ronald Koszczol
LinkedIn