Projecten Ontwerpen verkeersregelingen voor nieuwe Amstelveenlijn

De Amstelveenlijn gaat op de schop en maakt plaats voor hele een nieuwe tramverbinding die eind 2020 gaat rijden. Een groot en langdurig project, met de nodige verkeerskundige uitdagingen. Movensis heeft voor hoofdaannemer VITAL de verkeersregelingen voor 3 kruisingen ontworpen.


GROTE PLANNEN VOOR AMSTELVEENLIJN

De plannen voor de Amstelveenlijn zijn groots. Minder kruisingen, moderne haltes en sterk verbeterde veiligheid. De hele lijn, van Amsterdam Zuid tot Amstelveen Westwijk, wordt vernieuwd. Er komen nieuwe haltes, het spoor en de bovenleiding worden aangepakt en er wordt een nieuw opstelterrein aangelegd.

FLINKE VERBOUWING

Op de kruisingen, Sportlaan, Zonnestein en Kronenburg wordt flink verbouwd. Om verkeerssituatie veiliger te maken, gaat de tram op deze kruisingen straks onder de weg door. Daarboven komt een rotonde voor afslaand verkeer en fietsers. Het gewone, doorgaande verkeer moet straks samen met de tram onder de rotonde door.

“Verkeerskundig gezien is dit een interessante uitdaging”, vertelt collega Edwin Hensgens, die verantwoordelijk is voor het ontwerpen van de verkeersregelingen. “Het is de bedoeling dat ondanks de bouw het verkeer toch zoveel mogelijk langs de werkzaamheden kan blijven rijden. Dat maakt de situatie complexer, maar dat is tegelijkertijd ook een mooie uitdaging. Inmiddels zijn voor de drie bovengenoemde kruispunten goede verkeersregeltechnische ontwerpen opgeleverd en kijken we terug op een prettige samenwerking."


Project

Opdrachtgever VITAL
Type VRI
Periode 2019

Meer weten?

Edwin
Edwin Hensgens