Projecten Programma van eisen voor VRI’s | Gemeente Haarlem

In opdracht van de gemeente Haarlem heeft Movensis een Programma van Eisen voor de VRI’s in Haarlem geschreven. Het doel: zorgen voor duidelijkheid en uniformiteit, zodat er een standaard beschikbaar is waar alle (nieuwe) VRI’s aan moeten voldoen.


PROGRAMMA VAN EISEN

In het Programma van Eisen zijn alle kenmerken en processen rondom de VRI’s van de gemeente Haarlem vastgelegd. Denk daarbij aan onderwerpen als:

  • Hoe zien de ontwerpen van de verkeersregelinstallaties eruit?
  • Hoe ga je om met wijzigingen aan bestaande verkeersregelinstallaties?
  • Welk type verkeerslantaarn of drukknop wordt er toegepast?

Daarnaast stelden we een standaard functionele verkeersregelspecificatie op en zijn er standaard documenten beschikbaar die ondersteunen bij succesvolle fabrieksafnames (FAT) en in bedrijfstellingen (SAT). Hiervoor is kennis van en ervaring met de (Haarlemse) VRI’s onmisbaar.

Dankzij een goede samenwerkingsrelatie met de gemeente Haarlem zijn we goed op de hoogte van de in’s en out’s en laatste ontwikkelingen.


WAT WE NOG MEER DOEN VOOR GEMEENTE HAARLEM

  • Het geven van verkeersregeltechnisch advies.
  • Het maken van VRI ontwerptekeningen.
  • Het opstellen van VRI bestekken.
  • Het ontwerpen en programmeren van verkeerslichtenregelingen.
  • Het begeleiden van projecten voor de realisatie of het wijzigen van verkeersregelinstallaties.
  • Het verkeerskundig onderhouden van de verkeerslichten, samen met de DDO Partner van de gemeente Haarlem.


Project

Opdrachtgever Gemeente Haarlem
Type VRI
Periode Continue

Meer weten?

Ronald
Ronald Koszczol
LinkedIn