Projecten Vervangen VRI Patijnweg | Gemeente Goes

Samen met de Gemeente Goes heeft Movensis in 2018 de verkeersregelinstallatie (VRI) op het kruispunt Patijnweg – Buys Ballotstraat vervangen. Een complexe uitdaging, onder andere door de ligging naast de spoorwegovergang.

DE WERKZAAMHEDEN
We startten de opdracht met het toetsten van de VRI bestekposten van het civiele bestek, de VRI ontwerptekening en de functionele specificatie. Daarnaast zorgden we voor de programmering van de CCOL verkeerslichtenregeling en begeleidden we de fabrieksafname (FAT) en de inbedrijfstelling (SAT).

VERBINDEN VAN ALLE BETROKKEN PARTIJEN

Om te komen tot een goed werkende VRI is het verbinden van alle partijen die bij dit project betrokken zijn belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de leverancier van de verkeersregelautomaat, de civiele aannemer en de installateur. Daarnaast was een goede afstemming met ProRail een belangrijk onderdeel van dit project, door de koppeling met de naastgelegen spoorwegovergang. Doordat we vaker in deze regio werken, kwam onze kennis van de lokale verkeerssituatie goed van pas bij deze opdracht


Project

Opdrachtgever Gemeente Goes
Type VRI
Periode zomer 2017 – oktober 2018

Meer weten?

Ronald
Ronald Koszczol
LinkedIn