Projecten Systeemarchitectuur verkeerscentrale provincie Noord-Holland

Een verkeerscentrale bestaat uit een complexe verzameling van (deel)-systemen en datakoppelingen. Voor de verkeerscentrale van provincie Noord-Holland ontwikkelde Movensis een functionele systeemarchitectuur. Een sterke basis voor doorontwikkeling en het beheer van de achterliggende systemen.


REALISATIE SYSTEEMARCHITECTUUR

De systeemarchitectuur die we voor provincie Noord-Holland ontwikkelden, heeft een aantal doelen zoals logische functiescheiding, datacontrole en beheer, dataopslag en distributie, en systeemmonitoring. Deze elementen zijn uitgewerkt in de systeemarchitectuur en vervolgens gerealiseerd in de systemen zelf. Daarnaast voegden we een OV-datastroom toe binnen de verkeerscentrale die eerder niet beschikbaar was. Ook worden alle nieuwe ontwikkelingen getoetst aan de architectuur.

VOLLEDIGE CONTROLE OVER DATADISTRIBUTIE

Kennis van het opzetten en beheren van dataketens is cruciaal voor het structureren van de datastromen binnen de verkeerscentrale. Het centraal distribueren en controleren van de data door middel van een verkeersdatasysteem (VDS) was een interessant onderdeel van deze opdracht. Het VDS maakt controles van datastromen mogelijk en geeft de provincie volledige controle over de datadistributie. Zo kan namelijk leveranciersonafhankelijk bepaald worden welke applicatie welke data ontvangen en kunnen ook externe afnemers worden voorzien van data. Er zijn inmiddels een tiental externe afnemers van de VLOG-datastroom van Noord-Holland.


Project

Opdrachtgever Provincie Noord-Holland
Type IT
Periode januari 2016 - september 2017

Meer weten?

Thomas
Thomas Walta
LinkedIn