Movensis combineert de kennis van OV en VRI’s voor diverse opdrachtgevers

Movensis heeft recentelijk vanuit een aantal wegbeheerders opdrachten mogen ontvangen waarbij wij onze kennis van zowel het openbaar vervoer als van verkeersregelinstallaties (o.a. i-VRI’s) kunnen inzetten.

OPDRACHT PROVINCIE NOORD-HOLLAND

In opdracht van de provincie Noord-Holland zijn we gestart met het opstellen van de concept specificatie voor het aanvragen van openbaar vervoer prioriteit bij iVRI’s. Beoogd resultaat is een standaard koppelvlak waarmee alle OV voertuigen in Nederland op één en dezelfde wijze kunnen aansluiten op het iVRI eco systeem.

De provincie Noord-Holland is de kartrekker voor OV-prioriteit binnen de landelijke beheerorganisatie voor iVRI-standaarden. Er is een werkgroep opgericht bestaande uit OV bedrijven, wegbeheerders, een Cluster 2 partij en leveranciers van C-ITS applicaties. Deze werkgroep (onder voorzitterschap van Movensis) komt een aantal keer bij elkaar met als doel het opstellen van de concept specificatie van dit OV koppelvlak. Hierin wordt o.a. beschreven hoe om te gaan met haltes in het aanvraaggebied en hoe voor flex vervoer zonder vaste route prioriteit voor de juiste richting kan worden aangevraagd.

In de loop van 2022 worden er meerdere validatieprojecten uitgevoerd. Hierbij wordt de concept specificatie in de praktijk gevalideerd, waarna deze wordt ingediend bij de CAB en de SC. Na vaststelling door de SC is de specificatie definitief.

OPDRACHT PROVINCIE GELDERLAND EN GEMEENTE WAGENINGEN

Voor de provincie Gelderland en de gemeente Wageningen voeren we de komende maanden een (simulatie) studie uit met als doel 5 VRI’s op de N225 te optimaliseren.

We besteden hierbij de nodige aandacht aan verbetering van de afwikkeling van het openbaar vervoer en het fietsverkeer. Te denken valt aan het optimaliseren van de koppelingen tussen kruispunten (o.a. op welk tijdstip van de dag gekoppeld regelen), maar ook andere regeltechnische optimalisaties (instellingen in de regelingen) of het toevoegen van detectie voor fietsers.

Verder adviseren wij wat wenselijk is indien de belangen van het openbaar vervoer en fietsverkeer op kruispunten tegenstrijdig zijn met elkaar. Samen met de provincie Gelderland en de gemeente Wageningen maken we een gedegen afweging wat op de verschillende momenten van de dag de gewenste regelstrategie op de verschillende kruispunten moet zijn. Onze bevindingen over hoe de optimalisaties daadwerkelijk op straat gerealiseerd moeten gaan worden, verwerken we in een Plan van Aanpak. Daarnaast stellen we een begroting op voor het bepalen van het benodigde budget.

CONTACT

Heb je ook vraagstukken op het gebied van het optimaliseren van openbaar vervoer en fietsverkeer in verkeersregelinstallaties? We denken graag met je mee over oplossingen. Neem hiervoor contact op met Ronald Koszczol, Joost Boor of Marcel Fick.