Nieuw OV-prioriteit systeem kan verliestijden verminderen

Begin februari is Narayan Donaldson afgestudeerd aan de TU Delft en heeft hij zijn Master Civiele Techniek behaald. In samenwerking met Movensis heeft hij het afgelopen jaar zijn afstudeerproject uitgevoerd. Zijn onderzoek ging over de effecten van het tijdelijk variëren van de cyclustijd in een gecoördineerde netwerk tijdens en net na OV-prioriteit ingrepen. Daardoor kunnen de voordelen van een gecoördineerde regeling worden gecombineerd met het hoge prioriteitsniveau van een voertuigafhankelijke regeling.


HET ONDERZOEK

Narayan heeft een nieuw OV-prioriteit systeem ontworpen in CCOL voor een halfstarre regeling. Dit ontwerp heeft hij vergeleken met een bestaand systeem met een vaste cyclustijd. Beide systemen zijn getest in een VISSIM model van een eenvoudig fictief netwerk, met een buslijn die de gecoördineerde richtingen kruist.


Vissim model

DE RESULTATEN

Met het nieuwe OV-prioriteit systeem met een flexibele cyclustijd, is de verliestijd voor geprioriteerde bussen circa 60% tot 80% lager dan met het huidig systeem met een vaste cyclustijd. De effecten op het overige verkeer zijn vooral afhankelijk van de afstanden tussen de kruispunten. Met een korte afstand tussen kruispunten (150 meter), worden wachtrijen en verliestijden groter, vooral op de gecoördineerde richtingen. Maar met een langere afstand (400 meter), worden wachtrijen en verliestijden juist korter voor de gecoördineerde richtingen, omdat het nieuwe systeem intelligentie bevat die extra groentijd geeft aan de richtingen die last hebben gehad van de prioriteitsingreep.


CONCLUSIE

Het onderzoek laat zien dat er situaties zijn waar tijdelijk variatie van de cyclustijd in een gecoördineerd netwerk een groot voordeel kan hebben voor het OV, zonder groot nadeel voor het overige verkeer. Dit systeem is een goede optie voor gecoördineerde netwerken met langere afstanden tussen kruispunten waar de wegbeheerder het OV wilt verbeteren.

Het volledige verslag is beschikbaar op de website van de TU Delft: http://resolver.tudelft.nl/uuid:2647fa9c-7cb0-4f43-80a5-555540e65734

CONTACT

Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem hiervoor contact op met Marcel Fick via marcel.fick@movensis.nl. Of zoek jij een bedrijf voor je afstudeerproject? Neem dan contact op met Thomas Walta via thomas.walta@movensis.nl om de mogelijkheden te bespreken.