C-ITS applicatie Movensis

De iVRI architectuur vraagt om een moderne, slimme maar ook pragmatische manier van regelen. Daarom is Movensis gestart met de ontwikkeling van een generieke regelapplicatie in de programmeertaal Go, die past binnen de iVRI architectuur.

De applicatie wordt gegenereerd op basis van het topologiebestand van de kruising. Het juist informeren van de verkeersdeelnemers over tijd tot rood en tijd tot groen zit standaard in de applicatie, met een exacte planning.

C-ITS applicatie Movensis

De regelstructuur is verder vergelijkbaar met klassieke regelingen op basis van de modulestructuur. Hierdoor sluit de applicatie goed aan bij de huidige praktijk.

Gedurende 6 weken is een eerste versie van de applicatie met succes in de praktijk toegepast in de provincie Noord-Holland. In de komende periode gaan we verder met de uitbreiding van de applicatie met nieuwe verkeerskundige functionaliteiten zoals OV-prioriteit.

CONTACT

Voor meer informatie over deze ontwikkeling kan contact worden opgenomen met Marcel Fick of Thomas Walta.